Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobre

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobre, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dobre:

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjno – Prawny Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre, pokój 17, tel. 54 285 01 57.
2. Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

3. Dane w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następujące na wniosek podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony:

- odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,
- odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData