Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LX/424/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczychUchwała nr LX/423/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUchwała nr LX/422/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąUchwała nr LX/421/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy DobreUchwała nr LX/420/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie wyboru ławnikaUchwała nr LX/419/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LX/418/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LX/417/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Dobre do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychUchwała nr LX/416/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobre na lata 2023 - 2025Uchwała nr LX/415/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023 - 2027Uchwała nr LX/414/2023 Rada Gminy Dobre z dnia 26 września 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rok