Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXVIII/489/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w ByczynieUchwała nr LXVIII/488/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dobrem dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Dobre w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w ByczynieUchwała nr LXVIII/487/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - w sprawie przyjęcia raportu z wykonania w 2023 roku „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobre na lata 2023 – 2025” i efektów jego realizacjiUchwała nr LXVIII/486/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2024 - 2028Uchwała nr LXVIII/485/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2024 rokUchwała nr LXVIII/484/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobre absolutorium za 2023 rokUchwała nr LXVIII/483/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dobre za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobre za 2023 rokUchwała nr LXVIII/482/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 25 kwietnia 2024 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dobre wotum zaufania za 2023 rokUchwała nr LXVII/481/2024 Rada Gminy Dobre z dnia 09 kwietnia 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Świat Malucha" w Dobrem