Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LIII/374/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dobre na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacjiUchwała nr LIII/373/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 stycznia 2023 r., znak: DWST-WOOS.4021.74.2022.DP utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 listopada 2022 r. znak:DW.542.10.2022.AJ negatywnie opiniujące zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w ByczynieUchwała nr LIII/372/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr LIII/371/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy DobreUchwała nr LIII/370/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023Uchwała nr LIII/369/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023Uchwała nr LIII/368/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduUchwała nr LIII/367/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2027Uchwała nr LIII/366/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2023 rokUchwała nr LIII/365/2023 z dnia 31 stycznia 2023 - zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dobre i ustalenia przedmiotu działania tej Komisji