Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXVI/284/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy DobreUchwała nr XXXVI/283/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Gminy DobreUchwała nr XXXVI/282/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Dobre, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczaniaUchwała nr XXXVI/281/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rokUchwała nr XXXVI/280/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie opłaty targowejUchwała nr XXXVI/279/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Gminy Dobre oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymUchwała nr XXXVI/278/2021 z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy DobreUchwała nr XXXVI/277/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2021-2027Uchwała nr XXXVI/276/2021 z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2021 rokUchwała nr XXXV/275/2021 z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1dt przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy DobreUchwała nr XXXV/274/2021 z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatkuUchwała nr XXXV/273/2021 z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XXXV/272/2021 z dnia 10 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXV/271/2021 z dnia 10 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy DobreUchwała nr XXXV/270/2021 z dnia 10 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Dobre na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógUchwała nr XXXV/269/2021 z dnia 10 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Dobre z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”Uchwała nr XXXV/268/2021 z dnia 10 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2021 rok